Vivacreativa is een tak van Viva La Vida. Onderstaande voorwaarden met benaming als Viva La Vida zijn ook van toepassing op Vivacreativa.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Viva La Vida kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Viva La Vida, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Viva La Vida verstrekt. Viva La Vida kan volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw e-mailadres

Uw GSM-nummer

 

Waarom Viva La Vida uw gegevens nodig heeft

Viva La Vida verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Viva La Vida uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoelang worden uw gegevens door Viva La Vida bewaart

Viva La Vida bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Indien uw e-mailadres doorgegeven is aan Viva La Vida kan dit wel nog gebruikt worden door Viva La Vida voor algemene communicatie in de maandelijkse nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen dient u uit te schrijven in de ontvangen nieuwsbrief zelf.

 

Delen met anderen

Viva La Vida verstrekt uw persoonsgegevens enkel an alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Viva La Vida worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Viva La Vida gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Viva La Vida maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met in het begrip het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie hieromtrent wordt er doorverwezen naar het privacy beleid van Google. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Voor het privacybeleid van Google, klik hier.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Viva La Vida te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Viva La Vida heeft hier geen invloed op. 

Viva La Vida geeft Google geen toestemming om gegevens via Viva La Vida verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viva-la-vida.be. Viva La Vida zal zo snel morgelijk, maar binnen de termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Viva La Vida neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Viva La Vida maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Viva La Vida verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Viava La Vida.

www.viva-la-vida.be is een website van Viva La Vida.

 

Viva La Vida is als volgt te bereiken:

Adres: Marly De Ridder, Steenstraat 30, 9300 Aalst

Gsm: 0476321620

Ondernemingsnummer: 0543.885.136

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zicht wenden tot te Commissie vaan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)